Enkel fråga 7/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2003-2004

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson

2004-04-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utarrendering av kronoallmänningar

 

 

När landskapsstyrelsen vid plenum 7 juli 2003 diskuterade utarrendering av Stora och Lilla Båtskär till Ålands vindenergiandelslag och Ålands vindkraft Ab beslöt man att föra ärendet till lagtinget för slutligt avgörande på grund av den långa arrendetiden (30 år) samt att området är av krononatur. Trots detta beslut har landskapsstyrelsen vid plenum den 22 januari 2004 beslutat att till Kraftnät Åland Ab utarrendera ett markområde på Lilla Båtskär för en tid om 30 år utan att höra lagtinget.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen att i fortsättningen arrendera ut kronoallmänningar utan lagtingets medgivande?

 

 

Mariehamn den 1 april 2004

 

 

Sune Mattsson