Enkel fråga 7/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren

2006-01-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Övertidsersättningen för vårdpersonal inom ÅHS

 

 

ÅHS:s verksamhet är relativt känslig p.g.a. att vikariebufferten är liten.  Arbetsbelastningen varierar av olika orsaker och därför är verksamheten betjänt av flexibilitet. Har man en heltidstjänst på en avdelning och tar extra pass på en annan avdelning, t.ex. ett helg- eller nattpass, skall man naturligtvis få övertidsersättning. Så är uppenbarligen inte fallet. 

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt tillser landskapsregeringen att tillämpningen när det gäller vårdpersonalens övertidsersättning är konsekvent?

 

 

Mariehamn den 16 januari 2006

 

 

 

Katrin Sjögren