Enkel fråga 7/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

 

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2007-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Omprövning av beslutet angående permanent avveckling av fiskeriverksamheten

 

 

Sverige har under hösten 2006 fattat beslut om att 21 laxfiskebåtar skall få en förhöjd skrotningspremie i och med att laxfisket förbjuds 2008. Samtidigt har Irland under hösten, förutom maximal skrotningspremie fattat beslut om ett extra stödprogram om 25 miljoner euro pga drivgarnsförbudet. Förutom dessa två fall så har Spanien, Italien, Frankrike och alla andra länder där drivgarnet förbjudits följt de rekommendationer och tabeller som EU kommissionen satt upp, med ett undantag, nämligen Åland.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen ändra sitt beslut i fråga om permanent avveckling av fiskeriverksamheten?

 

 

Mariehamn den 19 januari 2007

 

 

Fredrik Karlström