Enkel fråga 7/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Utbyggnad av Ålands sjöfartsmuséum

 

 

Enligt lagtingets beslut den 19 december 2007 uttalar lagtinget sitt stöd för att projektet med att bygga ut Ålands sjöfartsmuséum fortskrider som planerat. Under 2008 skall planeringen fortsätta för att 2009 övergå i projektering och byggnadsstart. I budgeten sägs också att tidigare principöverenskommelser om bildandet av ett fastighetsbolag med Ålands Nautical Club tas fram.            Tyvärr förefaller den nuvarande landskapsregeringen förhala planeringen och även avvika från lagtingets beslut eftersom nya förslag tas till diskussion.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När tänker landskapsregeringen fortsätta planeringen och projekteringen av utbyggnaden av Ålands sjöfartsmuséum enligt lagtingets beslut?

 

 

Mariehamn den 19 mars 2008

 

 

Barbro Sundback