Enkel fråga 7/2008-2009

Tillhör ärendet: Skärgårdsutveckling
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Camilla Gunell

2009-01-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Skärgårdsutveckling

 

De regionalpolitiska strävandena för skärgården är ökad flyttning och nyetablering av företag som kan skapa nya arbetsplatser. Trots det fortsätter avfolkningen av skärgårdsregionen.Mot den bakgrunden är det förvånande att landskapsregeringen återtar ett redan beviljat investeringsbidrag till det nyetablerade företaget bakom Hasslebo Gästhem som nyligen startat turistisk verksamhet på Kumlinge. På grund av att företagaren anser sig orättvis behandlad har ärendet förts till Högsta förvaltningsdomstolen. Ett sådant förfarande kan inte föra något gott med sig för den fortsatta inflyttningen till skärgården, regionens utveckling eller tilltron till landskapets vilja och förmåga att stödja nya företag.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att man har gjort sitt yttersta för att uppmuntra och stöda nyetableringar i skärgården genom att återta redan beviljat bidrag eller kunde man ha valt en mer konstruktiv väg?

 

 

 

Mariehamn den 7 januari 2009

Camilla Gunell