Enkel fråga 7/2009-2010

Tillhör ärendet: Tandvård
Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2010-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tandvård

 

 

Sedan lång tid tillbaka begränsas tillgängligheten till ÅHS:s tandvård av ett styrelsebeslut som innebär att endast s.k. prioriterade grupper har rätt att erhålla tandvård, undantaget akuta fall. Beslutet står enligt mig och socialdemokraterna i strid med 2 § i landskapslagen om hälso- och sjukvård som stipulerar följande: "Befolkningen i landskapet har utan diskriminering och inom de gränser som står till hälso- och sjukvårdens förfogande vid respektive tid punkt rätt till sådan hälso- och sjukvård som vars och ens hälsotillstånd förutsätter." Tandvård är enligt alla sakkunniga mycket viktigt för individens hälsotillstånd.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att begränsningarna av tillgängligheten till ÅHS:s tandvård är förenliga med landskapslagen om hälso- och sjukvård som innehåller ett uttryckligt förbud mot diskriminering i fråga om de tjänster som står till hälso- och sjukvårdens förfogande?

 

 

 

Mariehamn den 8 mars 2010

 

 

Barbro Sundback