Enkel fråga 7/2010-2011

Tillhör ärendet: Fornminnesvården
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 7/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2011-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Fornminnesvården

 

 

Problemen runt fornminnesvården främst i Långbergsöda förefaller hålla i sig. Den 28 april 2006 omfattade lagtinget Stu-betänkande som i stora drag gick ut på att fornminnen skulle omregistreras när lagen trätt i kraft för att fornminnena i framtiden skulle garanteras ett lagenligt skydd. Registreringsförfarandet skulle inledas senast inom två år från att lagen trädde i kraft.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vad tänker landskapsregeringen göra för att tillse att lagtingets beslut efterlevs så att en lösning på konflikten om skyddet av fornminnen uppnås?

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2011

 

 

Anders Eriksson