Enkel fråga 8/1999-2000

Lagtingsår: 1999-2000
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/1999-2000

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Olof Erland

2000-09-06

EF0819992000

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Övertagande av statsbeskattningen

 

Lantrådet Roger Nordlund har på ett centermöte (återgivet i Ålands radio den 28 augusti 2000) sagt att Åland inom en snar framtid kommer att ha ”fullständig autonomi med egen beskattningsrätt”.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. LO ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka åtgärder har landskapsstyrelsen vidtagit för att lämna den så kallade klumpsumman och överta statsbeskattningen?

 

Mariehamn den 6 september 2000

 

 

 

Olof Erland