Enkel fråga 8/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Anne-Helena Sjöblom

2001-03-14

EF0820002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Värderingen av arbetslivserfarenhet vid beviljande av ålderstillägg

 

 

Landskapsstyrelsen har enligt sitt protokoll av den 9 mars 2001 avslagit en anhållan av en kvinnlig anställd att få tillgodo sig all sin tjänstgöring vid landskapsföreningen Folkhälsan för ålderstillägg med motiveringen att sökanden med ett skilt beslut fått tillgodoräkna sig fem år av nämnda tjänstgöringstid som väsentlig nytta enligt landskapets tjänstevillkor. I samma protokoll har en manlig vikarie anhållit om dispens för att kunna tillgodoräkna sig hela sin tidigare arbetslivserfarenhet för ålderstillägg. Landskapsstyrelsen har bifallit den manliga vikariens anhållan så att sammanlagt 18 år av hans tidigare tjänstgöring godkänts för ålderstillägg. Ett av motiven är att tillgodose sökandens lönekrav i tjänsten.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande enkla fråga:

 

Anser landskapsstyrelsen att de två besluten av den 9 mars 2001 om tillgodoräknande av tidigare tjänstgöring för ålderstillägg innebär att de berörda sökandenas arbetslivserfarenhet värderats lika?

 

 

Mariehamn den 15 mars 2001

 

 

 

Anne-Helena Sjöblom