Enkel fråga 8/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr  8/2001-2002

Vtm

Datum

 

Bert Häggblom

2002-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Skattelättnader för skärgårdskommuner

 

 

Finlands regering har den 13 mars 2002 beslutat att socialavgifterna för privatföretag i de åboländska kommunerna Iniö, Nagu, Korpo, Houtskär och Velkua avlyfts.

 

Med tanke på att samhällsutvecklingen i de åländska skärgårdskommunerna är minst lika negativ som i de finländska är det av största vikt att de åländska kommunerna är med i Finlands regerings experiment för att vitalisera skärgården och möjliggöra inflyttning.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag med stöd av 48§ 2 mom. lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsstyrelsen vidta för att möjliggöra ett slopande av socialavgifterna för privatföretag i de åländska skärgårdskommunerna?

 

 

Mariehamn den 15 mars 2002

 

 

Bert Häggblom