Enkel fråga 8/2002-2003

Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2003-04-02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Beslut i strid med jämställdhetslagen

 

 

Den nu sittande landskapsstyrelsen har vid ett flertal tillfällen tillsatt grupper av olika slag som enligt jämställdhetslagen skall bestå av minst 40 procent av vardera könet. Nu har det skett igen. Kommittén för revidering av barnomsorgslagen, arbetsgrupp för bearbetning av det ungdomspolitiska programmet samt referensgrupp för alkohol- och narkotikapolitik är tre exempel på grupper som tillsatts i strid mot bestämmelserna i jämställdhetslagen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen framdeles börja följa jämställdhetslagen eller avser man komma till lagtinget med en ändring av lagen?

 

 

Mariehamn den 2 april 2003

 

 

 

Danne Sundman