Enkel fråga 8/2003-2004

Lagtingsår: 2003-2004
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2003-2004

Vice talman

Datum

 

Barbro Sundback

2004-09-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Grunderna för uträkning av utkomststödet

 

 

ÅSUB räknar årligen ut ett konsumentprisindex som läggs till grund för en prövning av utkomststödet i januari. Eftersom utkomststödets grunddel endast skall täcka delar av en sökandes utgifter viktas fyra av huvudgrupperna (livsmedel, kläder, hälsovård samt kommunikation) högre vid bestämmandet av utkomststödet än vid bestämmandet av det allmänna konsumentprisindexet. Stöd för denna justerade viktning återfinns i reglerna och förarbetena till bestämmelserna i motsvarande rikslagstiftning.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen det tillfredsställande att uträkningen av konsumentprisindex för utkomststödets årliga justering saknar förvaltningsrättslig grund?

 

 

Mariehamn den 13 september 2004

 

 

Barbro Sundback