Enkel fråga 8/2004-2005

Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund

2005-04-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Begränsande av ägande- och nyttjanderätten till privat ägda vatten

 

 

EU:s planer på att utvidga sin behörighet över vattnet ända in till strandlinjen även på Åland medför en begränsning av ägande- och nyttjanderätten till privat ägda vatten, vilket kan anses strida mot grundlagens krav på egendomsskydd.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder har LR vidtagit för att motverka förslaget om att EU:s behörighet skall utvidgas till att omfatta vattenområdena ända in till strandlinjen?

 

 

Mariehamn den 20 april 2005

 

 

Brage Eklund