Enkel fråga 8/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Gun-Mari Lindholm

2006-03-08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Näringsstöd till tjänsteföretag

 

 

Enligt uppgifter i massmedia faller verksamheten med cykelfärja utanför det regelverk enligt vilket näringsstöd beviljas. Lagtinget beslöt den 18 mars 2002 hemställa om ”att landskapsstyrelsen kommer med förslag för att uppmuntra ökat företagande inom tjänstesektorn”, bl.a. innefattande förnyat regelverket för näringsstöd.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Med vilka motiv har landskapsregeringen låtit bli att ta fram regelverk för näringsstöd till tjänsteföretag?

 

 

Mariehamn den 8 mars 2006

Gun-Mari Lindholm