Enkel fråga 8/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2007-03-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Kommitté för lagtingets ombyggnad

 

 .

Landskapsregeringen har tillsatt en kommitté för lagtingets om- och tillbyggnad. Trots att det i detta fall, särskilt mot bakgrund av utfästelser i den nu sittande landskapsregeringens handlingsprogram, förefaller självklart att en dylik kommitté borde ha representanter för alla partier, alternativt åtminstone någon från oppositionen, så består kommittén endast av representanter för regeringspartierna.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Med vilka motiv utesluter landskapsregeringen oppositionen från kommittéarbetet med att planera om- och tillbyggnad av lagtinget?

 

 

Mariehamn den 19 mars 2007

 

 

 

Danne Sundman