Enkel fråga 8/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Enkel fråga

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2008-04-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


 

 

Studieförberedande utbildning för yrkesstuderande

 

Lagtinget har i 2008 års budget beslutat om att införa möjlighet för yrkesstuderande att studera kärnämnen i enlighet med läroplanen för den studieförberedande utbildningen i ämnena matematik, engelska och svenska.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Klarar landskapsregeringen av att fullfölja lagtingets beslut om att öka valmöjligheterna för yrkesstuderande att läsa studieförberedande utbildning i vissa kärnämnen från och med höstterminen 2008?

 

 

 

Mariehamn den 10 april 2008

 

 

Barbro Sundback