Enkel fråga 8/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Harry Jansson

2009-01-09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Tryggande av tillgången på skolskjutsar

 

 

Genom landskapsförordning nr 140/2008 införs fr.o.m. 15 juni 2009 nya krav på trafiksäkerhet för  transporter inom grundskole- och barnomsorgsverksamheterna.  Införandet av krav bl.a. på s.k.trepunktsbälte för samtliga sittplatser och alkolås är givetvis vällovligt och bidrar till avsevärt förhöjd trygghet för barnen. Reformen kan dock pga. de medföljande kostnaderna för trafikidkarna leda till brist på skolskjutsar och därmed få negativa konsekvenser för barnen i form av betydligt längre skolresor och/eller betydligt längre meningslös vistelse på skolgårdarna.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till

vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att underlätta

tillgången på trafikidkare som utför transporter av skolbarn?

 

 

 

Mariehamn den 9 januari 2009

 

 

Harry Jansson