Enkel fråga 8/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg

2010-03-24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Hemligstämplande av Skarvenrapporten

 

Det har framkommit i media att den s.k. Skarvenrapporten har hemligstämplats och därmed utestängs allmänheten och oppositionspartierna från den rapport som skulle klargöra alla frågetecken om vem som beslutat om ändringar m.m. som fördyrade och försenade hela projektet. Vid lagtingets behandling av tredje tilläggsbudgeten för 2009 gavs löfte från landskapsregeringen att lagtinget skulle få klarhet i frågorna när rapporten blev klar.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vilka åtgärder ämnar landskapsregeringen vidta för att lagtinget ges möjlighet att klargöra ansvarsfrågorna för budgetöverskridningarna samt förseningarna gällande m/s Skarven?

 

 

 

Mariehamn den 24 mars 2010

 

 

Mika Nordberg