Enkel fråga 8/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 8/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson

2011-01-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Försämrade provtagningar vid Godby hälsocentral

 

 

Tidigare kunde de flesta laboratorieprovtagningar ske vid Godby hälsocentral. Av någon anledning har allt fler provtagningar styrts över till centralsjukhuset. Denna centralisering skapar stora olägenheter för främst äldre personer på norra Åland.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Anser landskapsregeringen att all samhällsservice skall centraliseras och vinner landskapet något i ekonomiska termer på att centralisera laboratorieprovtagningarna vid Godby hälsocentral?

 

 

 

Mariehamn den 17 januari 2011

 

 

Anders Eriksson