Enkel fråga 9/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2000-2001

Lagtingsledamot

Datum

Arkivbeteckning

Fredrik Karlström

2001-03-19

EF0920002001

 

 

 

 

 

  

Till

 

Lagtingets talman

 

 

 

 

 

 

Vilka förbättringar av självstyrelselagen har förhandlats fram

 

 

Lagtinget godkände år 2000 en ändring av självstyrelselagen som bl.a. innebar att begreppet ”förklaring” ströks ur lagen som enligt min mening därigenom försvagades.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ber jag att till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen få ställa följande fråga:

 

Vilka stora förändringar och förbättringar har förhandlats fram i utbyte mot att begreppet förklaring ströks ur självstyrelselagen i enlighet med löften om en starkare lag inom loppet av ett år?

 

 

 

Mariehamn den 19 mars 2001

 

 

 

Fredrik Karlström