Enkel fråga 9/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr  9/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2002-03-15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Direktiv för användning av landskoden ”AX”

 

 

För en tid sedan blev landskoden ”AX” godkänd för postbruk, denna kod är en viktig symbol för självstyrelsen och bör sålunda användas och marknadsföras aktivt av självstyrelsemyndigheterna.

 

För att koden skall tillämpas aktivt och konsekvent borde direktiv utfärdas av landskapsstyrelsen till centrala ämbetsverket och till externa delar av förvaltningen såsom t.ex. landskapets skolor över hur koden skall användas.

 

Med anledning av ovanstående ställer jag med stöd av 48§ 2 mom. lagtingsordningen till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande fråga:

 

Avser landskapsstyrelsen utfärda direktiv över användningen av landskoden ”AX” för postbruk?

 

 

Mariehamn den 15 mars 2002

 

 

 

Danne Sundman