Enkel fråga 9/2002-2003

Tillhör ärendet: Ny lag om specialomsorger
Lagtingsår: 2002-2003
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2002-2003

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2003-04-04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Ny lag om specialomsorger

 

I oktober 1995 inledde landskapsstyrelsen arbetet med att bereda en ny lag om specialomsorger. Arbetet har ännu inte slutförts trots att mera än sju år förflutit. Redan 1995 konstaterades att gällande lag från 1977 är föråldrad och borde förnyas. Ålands självstyrelse borde användas i större utsträckning för att tillförsäkra och gynna också utsatta grupper för att öka demokratin och jämlikheten i det åländska samhället.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsstyrelsen följande enkla fråga:

 

Har landskapsstyrelsen för avsikt att bereda en ny och tidsenlig lag om specialomsorger och i så fall när kan en sådan lag tillställas lagtinget?

 

 

Mariehamn den 4 april 2003

 

 

Barbro Sundback