Enkel fråga 9/2004-2005

Tillhör ärendet: Stöd till golfbanor
Lagtingsår: 2004-2005
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2004-2005

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2005-08-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Stöd till golfbanor      

 

 

Landskapsregeringen har beviljat lån och bidrag ur PAF-medel till en tilltänkt golfbana i Ämnäs/Godby. Villkoren för lånet och bidragets storlek är betydligt förmånligare än tidigare beviljade lån och bidrag till Eckerö Golf vilket innebär en konkurrenssnedvridning och sålunda torde stå i strid med EU:s regelverk.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapsregeringen omförhandla villkoren för de lån som beviljats Eckerö Golf så att anläggningarna stöds på någorlunda  lika villkor?

 

 

Mariehamn den 22 augusti 2005

 

 

Danne Sundman