Enkel fråga 9/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2006-03-13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Trafikskyltning i Sviby - Möckelbykorsningen

 

 

Personer boende bl.a. i Ulsfby kan inte gå eller cykla söderut till bl.a. butiksområdena och stadens centrum utan att tvingas göra omfattande omväg på flera kilometer vid Sviby - Möckelbykorsningen via Dalkarby. Detta framtvingar dels brott mot bestämmelsen alternativt ökad bilkörning som annars kunde vara cykel- och gångtrafik.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Avser landskapregeringen ändra skyltningen för lätt trafik i Sviby – Möckelbykorsningen så att boende bl.a. i Ulfsby inte drabbas oskäligt av bestämmelserna?

 

 

Mariehamn den 13 mars 2006

 

 

Fredrik Karlström