Enkel fråga 9/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Raija-Liisa Eklöw

2007-03-26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Finansiering av cancersjuksköterska

 

 

Vid behandlingen av landskapet Ålands budget för år 2007 informerades lagtinget om att den cancersjukskötersketjänst som finns på Ålands centralsjukhus men som finansierats av Cancerfonden, överflyttas till att finansieras av Ålands Hälso- och sjukvård.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Vem finansierar tjänsten som cancersjuksköterska vid Ålands Centralsjukhus idag?

 

 

 

Mariehamn den 26 mars 2007

 

 

Raija-Liisa Eklöw