Enkel fråga 9/2008-2009

Tillhör ärendet: Märkesåret 1809
Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback

2009-01-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


MÄRKESÅRET 1809

 

I Finland och Sverige uppmärksammas år 1809 och dess historiska betydelse för uppkomsten av det nationella Finland. Märkesårets mål är att gestalta bilden av den autonoma periodens inledande skeden utifrån ny forskning. Statsrådet uppmuntrar de statliga inrättningarna, kommunerna och lokala sammanslutningar att på olika sätt ta egna initiativ under märkesåret parallellt med de statliga evenemangen.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

På vilket sätt ämnar landskapsregeringen uppmärksamma märkesåret 1809 med tanke på dess betydelse i åländsk historia och med beaktande av dess betydelse för självstyrelsens tillkomst?

 

 

 

Mariehamn den 12 januari 2009

 

 

Barbro Sundback