Enkel fråga 9/2009-2010

Lagtingsår: 2009-2010
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2009-2010

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström

2010-04-07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Kompensation för drivgarnsförbud

 

Laxfisket med drivgarn har sedan 1 januari 2008 varit förbjudet, detta fiske var huvudsysslan för ett antal båtar och en viktig del av den åländska fiskerinäringen. I intilliggande regioner har yrkesfiskare kompenserats genom att man beviljat de drabbade stöd för permanent avveckling av fiskeverksamhet. Till dags dato har landskapsregeringen dock inte vidtagit någon åtgärd för att lindra effekterna för de åländska drivgarnsfiskarna och de har ensamma fått stå för kostnaderna efter det politiska tagna beslutet om att införa förbud att fiska med drivgarn.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

Varför har inte landskapsregeringen vidtagit åtgärder och kompenserat de åländska yrkesfiskare som förbjudits bedriva sin verksamhet och när kommer de yrkesfiskarna bli behandlade på samma sätt som fiskare i intilliggande regioner?

 

 

 

Mariehamn den 7 april 2010

 

 

 

Fredrik Karlström