Enkel fråga 9/2010-2011

Tillhör ärendet: Vårfågeljakten
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Enkel fråga

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

ENKEL FRÅGA nr 9/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2011-01-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till lagtingets talman

 

 

 

 

 


Vårfågeljakten

 

 

Enligt utfästelser i massmedia vid ett flertal tillfällen kommer landskapsregeringen att tillåta viss vårfågeljakt med början från säsongen innevarande år. Det börjar sålunda bli hög tid att komma till beslut om saken.

 

Med hänvisning till 48 § 2 mom. lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande enkla fråga:

 

När kommer landskapsregeringen att ta beslut om vårjakten för kommande säsong innevarande år?

 

 

Mariehamn den 19 januari 2011

 

 

Danne Sundman