Finans- och näringsutskottets betänkande 2/2016-2017

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 2/2016-2017

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-11-17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015

·       Landskapsrevisionens berättelse nr 3/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

Sammanfattning

 

Landskapsrevisionen har till lagtinget överlämnat sin i 7 § 3 mom. landskapslagen om Landskapsrevisionen avsedda berättelse om sin verksamhet under år 2015.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att berättelsen bringas till landskapsregeringens kännedom.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet rekommenderar att verksamhetsberättelsen i fortsättningen lämnas tidigare så att denna kan sambehandlas med rapporten över effektivitetsrevisionen samt bokslutet.

    

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 2 november 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över landskapsrevisionens verksamhetsberättelse 2015.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Mats Perämaa och landskapsrevisorn Dan Bergman.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm Veronica Thörnroos och ersättaren Roger Nordlund.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig landskapsrevisionens verksamhetsberättelse för år 2015 för kännedom.

 

__________________

 

 

Mariehamn den 17 november 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte