Finans- och näringsutskottets betänkande 7/2017-2018

Tillhör ärendet: Destinationsmarknadsföring
Lagtingsår: 2016-2017

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 7/2017-2018

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2018-01-31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Destinationsmarknadsföring

·       Åtgärdsmotion nr 8/2016-2017

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Motionärens förslag. 1

Utskottets förslag. 1

Utskottets synpunkter 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 2

 

 

Sammanfattning

 

Motionärens förslag

 

Ltl Jörgen Pettersson m.fl. föreslår att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att till lagtinget inkomma med ett förslag till tilläggsbudget där det upptas medel för att skapa utrymme för Visit Åland att expandera marknadsföringen av Åland som besöksmål.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att motionen förkastas med hänvisning till utskottet synpunkter.

 

Utskottets synpunkter

 

Utskottet erfar att finansieringssituationen för Visit Åland har stabiliserats och att föreningen på nytt kan koncentrera sig på den egentliga verksamheten. Balanseringen av ekonomin har dock krävt att man minskat sin personal med en tredjedel, vilket har fått konsekvenser för verksamheten, bland annat så att man inte kunnat delta i erbjudna projekt. Föreningen deltar dock i ett antal projekt för vilka man erhåller särskild projektfinansiering utöver den normala basfinansieringen från landskapet. De projekt med extra finansiering som man driver eller deltar i är MatÅland, Åland Convention Bureau och Maritim Skärgård.

     Med hänvisning till ovanstående anser utskottet att den problematik som motionen avsåg att lösa redan är löst genom de åtgärder som genomförts inom föreningen och av dess medlemmar, varför utskottet föreslår att motionen förkastas.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 18 september 2017 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över åtgärdsmotionen.

     Utskottet har i ärendet hört ministern Camilla Gunell, avdelningschefen Linnea Johansson samt verkställande direktören Lotta Berner-Sjölund vid Visit Åland.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé samt ledamöterna John Holmberg, Ingrid Johansson och vtm Veronica Thörnroos.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget förkastar åtgärdsmotion nr 8/2016-2017.

__________________

 

 

Mariehamn den 31 januari 2018

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Sten Eriksson