Finans- och näringsutskottets betänkande 9/2015-2016

Lagtingsår: 2015-2016

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

BETÄNKANDE nr 9/2015-2016

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2016-05-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets betänkande

Landskapsrevisionens berättelse över redovisningar av valfinansiering år 2016

·       Landskapsrevisonens berättelse RB 2/2015-2016

 

INNEHÅLL

Sammanfattning. 1

Utskottets förslag. 1

Ärendets behandling. 1

Utskottets förslag. 1

 

 

Sammanfattning

 

 

Landskapsrevisionen har avgett en berättelse till lagtinget avseende redovisningar av valfinansiering i enlighet med 4 mom. 9 § landskapslagen (2011:17) om valfinansiering.

 

Utskottets förslag

 

Utskottet föreslår att berättelsen antecknas för kännedom.

 

Ärendets behandling

 

Lagtinget har den 27 april 2016 inbegärt finans- och näringsutskottets yttrande över lagförslaget.

     I ärendets avgörande behandling deltog ordföranden Tage Silander, vice ordförande Göte Winé och ledamöterna John Holmberg, Lars Häggblom, Ingrid Johansson, vtm. Veronica Thörnroos samt ersättaren Roger Nordlund.

 

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig berättelsen för kännedom.

__________________

 

 

Mariehamn den 11 maj 2016

 

 

Ordförande

 

 

Tage Silander

 

 

Sekreterare

 

 

Niclas Slotte