Finans- och näringsutskottets redogörelse 1/2022-2023

Lagtingsår: 2022-2023

Ladda ner Word-dokument

LSvapen

5x5px

Ålands lagting

REDOGÖRELSE nr 1/2022-2023

 

Datum

 

Finans- och näringsutskottet

2023-03-21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Finans- och näringsutskottets redogörelse

Behandling av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal under år 2022

 

 

Finans- och näringsutskottet ska i enlighet med 21 § 5 mom. arbetsordningen för Ålands lagting (2015:87) avge en årlig redogörelse över de ärenden rörande tjänstekollektivavtal som utskottet har behandlat.

   

Avtal som utskottet har godkänt

 

Utskottet har den 22 mars 2022 godkänt ett tjänstekollektivavtalsprotokoll från den 10 februari 2022 gällande anställningsvillkor för undervisningspersonalen vid Högskolan på Åland. Avtalet har slutits mellan Ålands landskapsregering som arbetsgivare samt Akava-Åland r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland (TCÅ) r.f. Avtalet avser perioden 1.8.2022-31.7.2024.

    

Ärendets behandling

 

I behandlingen av redogörelsen deltog vice ordföranden John Holmberg,  samt ledamöterna Nina Fellman, Lars Häggblom, Robert Mansén, Jörgen Strand och Stephan Toivonen, samt ersättaren Torbjörn Eliasson.

 

Utskottets förslag

 

Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet

 

att lagtinget antecknar sig finans- och näringsutskottets redogörelse angående behandlingen av ärenden rörande landskapets tjänstekollektivavtal för år 2022 till kännedom.

 

 

Mariehamn 21 mars 2023

 

 

 

Vice ordförande

 

 

John Holmberg

 

 

 

Sekreterare

 

Sten Eriksson