Finansmotion 10/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Sune Mattsson m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


 

Tillägg till motiveringen under moment 45.70.20 Ålands hälso- och sjukvård - verksamhetsutgifter

 

 

Under många år har cancersjukskötarens lön betalats av Stiftelsen Ålands Cancerfond som är en ideell organisation. Nu föreslår vi att tjänsten avlönas av Ålands hälso- och sjukvård. De flesta andra specialområden inom sjukvården har redan av ÅHS finansierade sjukskötare. Inbesparingen för cancerfonden blir ca 40.000 euro som kan användas till exempel för att stödja de cancersjuka i kommunerna. Tilläggas bör att landskapet fram till 2004 gav ca 40.000 euro i stöd till de cancersjuka i kommunerna.

    

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen för i anslaget under moment 45.70.20 fogas:
- avlöningsansvaret för cancersjukskötaren övergår till ÅHS.

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Sune Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Åke Mattsson

Mats Perämaa

 

 

Katrin Sjögren

Ronald Boman