Finansmotion 10/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 44.80 Posten Åland

 

 

Skattegränsen utgör fortfarande ett stort problem, särskilt för mindre företag som handlar med många olika leverantörer och/eller kunder utanför Åland. Skattegränsen kommer att bestå så länge skatteundantaget finns och den föranleder en stor kostnad för det landbaserade näringslivet i form av utökad administration. Den del av de landbaserade näringslivet som drabbas mest av detta har liten eller endast indirekt nytta av skatteundantaget som i första hand gynnar rederinäringen. I syfte att kompensera de företag som drabbas av ökad administration kunde landskapet ge Posten Åland i uppdrag att utföra bl.a. skattegränsdeklarationer gratis åt företag och även på andra sätt underlätta handeln över skattegränsen. Alternativt kan posten bjuda ut arbetet till privata speditörer.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att följande tillägg fogas till motiveringen under kapitel 44.80: ”Landskapsregeringen tillsätter en med Posten Åland gemensam utredning om hur posten på olika sätt kan underlätta skattgränshanteringen för det landbaserade näringslivet.”

 

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström