Finansmotion 10/2008-2009

Lagtingsår: 2008-2009
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2008-2009

Lagtingsledamot

Datum

 

Johan Ehn m.fl.

2008-11-10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Ändring av motiveringen under moment 33.05.60. Inkomster av radio- och TV-verksamhet

 

 

Landskapsregeringen har under hösten utsett en kommitté med uppdrag att se över det etermediepolitiska programmet. Detta program är en grundbult för hur landskapet ska sköta förmedlingen av radio- och tv-utsändningar till ålänningarna.

 

Innan översynen är genomförd och innan lagtinget fått ta del av innehållet i översynen känns en höjning av tv-avgiften inte motiverad.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att första stycket i motiveringen under moment 33.05.60 ersätts med följande text: ”Momentet avser inkomster från avgifter för innehav av televisionsmottagare. Avgiften föreslås bibehållen på 200 euro år 2009. Uppbörden av avgiften effektiveras under året.”

 

 

Mariehamn den 10 november 2008

 

 

Johan Ehn

Roger Jansson

 

 

 

 

Jörgen Strand