Finansmotion 10/2010-2011

Tillhör ärendet: Kontroll av cistern
Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 10/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Barbro Sundback m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Kontroll av cistern

 

Enligt förslaget till budget föreslås att ett anslag för kontroll av landskapets cistern för tungolja upptas. För denna kontroll uppgår kostnaden till 142.000 euro. Beloppet förefaller orimligt högt. Cisternen förvaltas av Ålands Energi Ab och den utgör ett säkerhetslager för Försörjningsberedskapscentralen.

    Vi anser att lagtinget bör granska detta höga anslag och föreslår en sänkning av beloppet med 100.000 euro.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.27.04 Befrämjande av energihushållning och tryggande av energiförsörjningen (VR) sänks med 100.000 euro.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Barbro Sundback           

 

 

Camilla Gunell 

 

 

Carina Aaltonen