Finansmotion 11/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Ritva Sarin Grufberg

2002-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om komplettering av motiveringen till momentet 44.05.32 Kompensation för sänkning av samfundsskatt till kommunerna

 

I budgeten under moment 44.05.32 "Kompensation för sänkning av samfundsskatt till kommunerna" föreslås ett anslag om 3.500.000 mark för kompensation med anledning av att kommunalskatteprocentsatsen för samfund och samfällda förmåner sänkts från 11,2 procent till 10,5531 procent. Det anges vidare att det föreslagna anslaget är en uppskattning.

     Eventuellt kan en tonnageskatt komma att införas under året, dvs år 2001. Ett införande av tonnageskatt kommer att ha stor betydelse, särskilt för Mariehamn. En kompensation med anledning av en eventuell tonnageskatt borde därför också tas in i budgeten.

 

Med hänvisning härtill vill i föreslå

 

att det under moment 44.05.32 Kompensation för sänkning av samfundsskatt till kommunerna intas  en skrivning om att ett eventuellt införande av tonnageskatt under året kan kräva ytterligare kompensation.

                     

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Ritva Sarin Grufberg

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Leo Sjöstrand

 

 

Hasse Svensson

Sune Mattsson

 

 

Sune Eriksson