Finansmotion 11/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under moment 43.05.62 Upphovsrättskostnader

 

När Finland erhöll suveräniteten över Åland i Genève 1921 garanterades ålänningarna inför ett internationellt forum sitt svenska språk och sin svenska kultur. Finland har svårt att uppfylla sina löften avgivna inför Nationernas Förbund och bekräftade i Ålandsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland.

     Det svenskspråkiga radio- och TV-utbudet i Finland är mycket begränsat och kan inte anses tillfredsställa behovet och kravet på svenskspråkig public service.

     För att i någon mån ersätta bristen på utlovad svenskspråkig service är det därför ett rimligt krav att den finska staten står för Ålands upphovsrättskostnader till svenska media.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

att ett nytt stycke införs i detaljmotiveringen under moment 43.05.62 ”Landskapsregeringen skall under året överföra denna kostnad på riksmyndigheterna.”

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

Anders Eriksson