Finansmotion 11/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2007-2008

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Upptagande av ett nytt moment 45.10.51 Ålandstillägg för pensionärer med låg inkomst

 

 

Många pensionärer lever på en låg inkomst från pensionen och inkomstskillnaderna mellan olika pensionärsgrupper är stora. För att utjämna dessa och för att göra livet lite bättre för de pensionärer som har lägst inkomst föreslås ett Ålandstillägg för pensionärer. Landskapsregeringen uppmanas återkomma i tilläggsbudget med ett utarbetat fördelningssystem och förslag på vilken inkomst som skall berättiga till tillägget.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att under ett nytt moment 45.10.51 upptas ett anslag om 500.000 EUR och en motivering fogas till momentet som lyder ”Momentet nytt. Ett Ålandstillägg betalas till de pensionärer som har lägst inkomst. Landskapsregeringen återkommer i tilläggsbudget med detaljerad utformning av stödet.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström