Finansmotion 11/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 11/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt med 760.000 euro samt om komplettering av momentets motivering

 

 

En höjning av lotteriskatten har aviserats vilken påverkar den fördelningsbara nettoavkastningen av Ålands penningautomatförenings verksamhet. Detta innebär att viktig verksamhet som finansieras med PAF-medel drabbas negativt. För att motverka detta föreslås att hälften av den uppburna lotteriskatten, motsvarande 5 %-enheter, fördelas som PAF-medel. Detta är att föredra finanspolitiskt framom att uppta ordinarie anslag i budgeten för en del av verksamheten. I landskapsstyrelsens förslag till budget har höjningen av lotteriskatten inte beaktats överhuvudtaget.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

1. att anslaget under moment 39.10.92 Återbäring av lotteriskatt höjs med 760.000 till 1.520.000 EUR

 

2. att motiveringen under moment 39.10.92 tillförs ett tillägg enligt följande: ”760.000 EUR fördelas på samma sätt som penningautomatmedel. Landskapsstyrelsen återkommer till lagtinget med ny fördelning av penningautomatmedel i tilläggsbudget”

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Gun-Mari Lindholm

Bert Häggblom

 

 

Olof Salmén