Finansmotion 12/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Brage Eklund m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Höjning av anslaget under moment 43.25.61 Understöd för bostadsreparationer

 

Den åländska befolkningen blir allt äldre och behovet av vård och omsorg ökar därmed. Till följd av denna utveckling ökar behoven av differentierat boende för äldre och handikappade. Detta belastar kommunernas ekonomi.

     De flesta människor önskar att så långt som möjligt bo kvar i hemmet. Därför bör man öka möjligheten och beredskapen för äldre och handikappade att få stöd som möjliggör att få bo kvar i sitt hem så länge som möjligt.

     För att öka beredskapen att understöda reparationsåtgärder i pensionärers och rörelsehindrades bostäder som ges på basen av inkomstprövning föreslås en höjning av budgeterat anslag.

 

 

Med beaktande av det ovan anförda föreslår vi

 

att anslaget under moment 43.25.61 Understöd till bostadsreparationer höjs med 20 000 euro.

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Brage Eklund

 

 

Anders Eriksson