Finansmotion 12/2006-2007

Lagtingsår: 2006-2007
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2006-2007

Lagtingsledamot

Datum

 

Katrin Sjögren m.fl.

2006-11-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen under moment 47.03.23., Ålands landsbygdscentrum

 

 

 

Entreprenörskap och småföretagsamhet är en överlevnadsfaktor för det åländska välfärdssamhället. Tillika är lokal hållbar livsmedelsförsörjning med närproducerad och ekologisk mat samhällsutveckling.

     Dagens konsumenter blir mer medvetna om vad de handlar och ställer högre krav på produkterna. En saluhall i Mariehamn skulle vara ett projekt med många positiva synergieffekter för den småföretagande bonden, för den åländske konsumenten och för turisten. Men också ett steg mot hållbar utveckling och renare miljö.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi

 

att i detaljmotiveringen till moment 47.03.23 införs en ny punkt under "Målsättningar under år 2007", med följande lydelse:
”- under året inleds ett projekt för att ta fram underlag för att förverkliga en saluhall i Mariehamn.”

 

 

Mariehamn den 16 november 2006

 

 

 

Katrin Sjögren

 

 

Raija-Liisa Eklöw

 

 

Viveka Eriksson

Roger Eriksson

 

 

Sune Mattsson

Åke Mattsson

 

 

Mats Perämaa