Finansmotion 12/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2007-2008

Vicetalman

Datum

 

Gun-Mari Lindholm m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01

 

 

I dag har ÅHS-patienter rätt till en andra medicinsk bedömning i enlighet med ÅHS-styrelsens beslut. I sista hand är det i praktiken den behandlande läkaren som avgör om det skall tas en andra bedömning. I dag beror det på vem som är behandlande läkare och hur medveten patienten är om sina rättigheter om möjligheten till en andra bedömning utnyttjas. Rätten till en andra bedömning bör klart anges i lagen så att alla har samma rättighet samt att regeringen informerar vårdsökande om sina rättigheter.

 

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att motiveringen under kapitel 45.01, under rubriken ”Hälso- och sjukvårdspolitik” ges följande tillägg: ”- att åtgärder vidtas för att ändra lagstiftningen så att patienters rätt till en andra bedömning och information om rätten att begära en andra bedömning säkras.”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Danne Sundman

Mika Nordberg

 

 

Fredrik Karlström