Finansmotion 12/2010-2011

Lagtingsår: 2010-2011
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 12/2010-2011

Lagtingsledamot

Datum

 

Carina Aaltonen m.fl.

2010-11-11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Marknadsföring av idrott och kultur, moment 47.03.41

 

Av de 1.140.000 euro som går som understöd till Visit Åland i marknadsföringsunderstöd öronmärks minst 30.000 euro för marknadsföringstjänster inom idrott. Man kan ifrågasätta om sådana villkor överhuvudtaget ska skrivas i budgeten eftersom allt detta borde regleras i resultatavtalet för 2011. Man anger dock inte på vilka grunder just idrotten ska gynnas specifikt av marknadsföringen och på vilket sätt Visit Åland ska utföra detta uppdrag. En minst lika viktig sektor är kulturen och i vår omvärld ökar kulturturismens ekonomiska betydelse. Därför menar vi att det vore minst lika viktigt att även kulturen får speciellt öronmärkta marknadsföringsmedel då Visit Åland påbörjar sitt arbete under 2011.

 

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

    

att motiveringen under moment 47.03.41 Turismens främjande (R) får följande tillägg (sidan 175): Av marknadsföringsanslaget ska minst 30.000 euro användas för marknadsföringstjänster inom idrott och kultur.

 

 

Mariehamn den 11 november 2010

 

 

Carina Aaltonen

 

 

Barbro Sundback

 

 

Camilla Gunell