Finansmotion 13/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Erland

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för infrastrukturella investeringar (44.10.74) med 1.000.000 mark för en simhall i Godby

 

Finströms kommun har planerat en simhall i direkt anslutning till Godbyhallen. Simhallen skulle utgöra en viktig regionalpolitisk satsning för Norra Åland och en betydelsefull infrastrukturell komplettering för besöksnäringen och idrottsturismen på hela Åland, särskilt under lågsäsong. 

     Simhallen i Godby ryms väl in under lagtingets definition av ”projekt med betydande samhällsekonomiska effekter” som ”utjämnar säsongsskillnader inom besöksnäringen” och är därmed kvalificerat för motsvarande stöd som Eckeröhallen, d.v.s. landskapet står för investeringarna och kommunen eller ett särskilt bolag för driften.

     Under momentet föreslås ett anslag om 1.000.000 mark för att möjliggöra förberedelser för byggstart vid lämpligt tillfälle med beaktande av den allmänna byggkonjunkturen.

     I prioriteringen av byggnadsprojekt bör landskapsstyrelsen beakta spridningseffekterna och det samhällsekonomiska värdet av att utnyttja befintlig kapacitet inom besöksnäringen genom aktiviteter under lågsäsong.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.10.74. Infrastrukturella investeringar, höjs med 1.000.000 mark för att förbereda byggstart av en simhall i Godby.

 

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Olof Erland

 

 

Sune Eriksson

 

 

Viveka Eriksson

 

 

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Sune Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Hasse Svensson

 

 

Anders Englund