Finansmotion 13/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Mika Nordberg m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Tillägg till motiveringen under kapitel 45.01 Allmän förvaltning

 

 

Avfallstaxorna inom kommunförbundet MISE är djupt orättvisa då ingen hänsyn tas till hushållens storlek. Detta bör åtgärdas i form av en reglering från landskapets sida. Om det inte går med rekommendationer bör lagstiftning övervägas för att tvinga fram en ändring av avgifterna så att de blir mer rättvisa.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att motiveringen under kapitel 45.01 under rubriken ”Miljöpolitik” kompletteras med följande: ”- att överväga åtgärder för att tillse att avfallstaxorna i kommunförbundet MISE blir mer rättvisa”

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Mika Nordberg

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

Fredrik Karlström