Finansmotion 13/2001-2002

Lagtingsår: 2001-2002
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 13/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Danne Sundman

2001-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Komplettering av motiveringen till kapitel 42.40 Lagberedningen

 

 

Ålands författningssamling och Ålands lagsamling publiceras på internet. Dessa hör till de mest besökta delarna av landskapsstyrelsens nätplats och är sålunda en mycket viktig del av landskapsstyrelsen service på internet. Det är av största vikt att dessa är uppdaterade vid alla tillfällen. Dessa sidor bör också ha möjlighet till avancerad sökning, också i form av fritextsökning.

 

Med hänvisning till ovanstående föreslår vi

 

att till motiveringen under kapitel 42.40 tillfogas ett stycke enligt följande: ”Ålands författningssamling och Ålands lagsamling publiceras på internet och dessa uppdateras kontinuerligt så att informationen ständigt är aktuell och korrekt. För att enkelt möjliggöra sökning bland författningarna utvecklas ett söksystem under året.” 

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2001

 

 

Danne Sundman

 

 

Bert Häggblom

 

 

Gun-Mari Lindholm

 

 

Olof Salmén