Finansmotion 14/2000-2001

Lagtingsår: 2000-2001
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2001-2002

Lagtingsledamot

Datum

 

Olof Erland

2000-11-20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Om höjning av anslaget för infrastrukturella investeringar (44.10.74) med 2.500.000 mark för uppvärmda idrottsplaner

 

Den åländska turismen är extremt säsongberoende. Kapaciteten är i allmänhet utbyggd för en topp under sex sommarveckor.

     Logianläggningar, hotell, restauranger, butiker, transportmedel och andra serviceinrättningar har outnyttjad kapacitet under en stor del av året.

     Golf- och fisketurismen har lett till ökad besöksfrekvens under vår och höst, men under vintersäsongen är utbudet begränsat.

     Idrottsturism är ett strategiskt viktigt område för Ålands turism. Samtidigt som den utjämnar säsongen för besöksnäringen och befintlig kapacitet utnyttjas får ålänningarna själva tillgång till ett breddat utbud av aktiviteter.

     Uppvärmda idrottsplaner för till exempel fotboll är en relativt billig infrastrukturell investering för landskapet. Underhållskostnaderna för idrottsplanen under vintern minskar och möjligheten att anordna träning och turneringar som kombinerar inom- och utomhusaktiviteter kan vara ett attraktivt alternativ.

     Mot bakgrund av kommunikationer och övernattningskapacitet bör en uppvärmd idrottsplan i Mariehamn prioriteras. Den kan därefter utgöra en referensanläggning för ytterligare utbyggnad i andra regioner på Åland.

 

Med hänvisning till det ovanstående föreslår vi

 

att anslaget under moment 44.10.74. Infrastrukturella investeringar, höjs med 2.500.000 mark för en satsning på uppvärmda idrottsplaner.

 

Mariehamn den 20 november 2000

 

 

Olof Erland

 

 

Sune Eriksson

 

 

Viveka Eriksson

Leo Sjöstrand

 

 

Ritva Sarin Grufberg

Sune Mattsson

 

 

Raija-Liisa Eklöw

Hasse Svensson

 

 

Anders Englund