Finansmotion 14/2005-2006

Lagtingsår: 2005-2006
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2005-2006

Lagtingsledamot

Datum

 

Anders Eriksson m. fl.

2005-11-18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under momenten 33.70.20 och 43.70.20 Motorfordonsbyrån

 

 

Serviceinrättningar som samhället upprätthåller bör vara ekonomiskt självbärande. Motorfordonsbyråns verksamhet ger ett betydande överskott.

     I bokslutet för år 2004 kan utläsas att verksamheten gick med 156 186 euro i vinst. År 2005 budgeterades ett överskott. I 2006 års budgetförslag budgeteras också ett överskott om investeringar inte beaktas. Undertecknade anser att denna typ av verksamhet inte skall drivas i vinstsyfte. Om verksamheten går med vinst bör besiktningsavgiften sänkas från nuvarande 30 euro till 25 euro. Dagens ur säkerhetssynvinkel väl utvecklade bilar borde möjliggöra att nuvarande 3 friår för nyinköpta bilar kunde förlängas till 5 år.

 

Med anledning av det ovan anförda föreslår vi

 

1.       att anslaget under moment 33.70.20 Motorfordonsbyrån - verksamhetsinkomster minskas med 70 000 euro samt

2.       att anslaget under moment 43.70.20 Motorfordonsbyrån – verksamhetsutgifter minskas med motsvarande 70 000 euro.

 

 

 

Mariehamn den 18 november 2005

 

 

Anders Eriksson

Brage Eklund