Finansmotion 14/2007-2008

Lagtingsår: 2007-2008
Typ av dokument: Finansmotion

Ladda ner Word-dokument

Ålands lagting

FINANSMOTION nr 14/2007-2008

Lagtingsledamot

Datum

 

Fredrik Karlström m.fl.

2007-11-12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till Ålands lagting

 

 

 

 

 


Sänkning av anslaget under moment 45.52.88 Anskaffning av områden för naturskyddsändamål

 

 

Landskapet har redan tillräckligt med markområden i sin ägo för att uppfylla de syften som anges i motiveringen. Ett mindre anslag räcker för ändamålet.

 

Med hänvisning till det ovan anförda föreslår vi att

 

att anslaget under moment 45.52.88 minskas med 140.000,- EUR.

 

 

Mariehamn den 12 november 2007

 

 

 

Fredrik Karlström

 

 

 

Danne Sundman

Gun-Mari Lindholm

 

 

 

Mika Nordberg